WBSO logo algemeen

WBSO in 2020: flexibeler met stabiele voorwaarden

Bedrijven kunnen vanaf volgend jaar sneller en flexibeler gebruik maken van de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Om dit te realiseren komen er 2 wijzigingen in de  aanvraagprocedure. Om het investerings- en vestigingsklimaat voor R&D-bedrijven stabiel te houden, blijven de voorwaarden gelijk aan 2019.

Dit blijkt uit de Kamerbrief waarin het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de plannen voor de WBSO in 2020 bekend heeft gemaakt.

Wat zijn de wijzigingen?

  • Vanaf 1 januari 2020 verdwijnt de ‘tussenmaand’ bij het aanvragen. Ondernemingen met personeel moesten de WBSO-aanvraag altijd minimaal 1 volle kalendermaand voor het begin van de aanvraagperiode indienen. Vanaf 2020 kunnen bedrijven die bijvoorbeeld voor een periode vanaf 1 februari 2020 gebruik willen maken van de WBSO nog op 31 januari 2020 een aanvraag indienen. Uitzondering hierop zijn aanvragen voor een periode die ingaat op 1 januari. Deze mogen vanaf 2020 uiterlijk op 20 december worden ingediend.
  • Vanaf 1 januari 2020 mogen bedrijven 4 keer per jaar een aanvraag indienen (voor minimaal 3 maanden). Dit was 3 keer per jaar.

Wilt u vanaf 1 januari 2020 gebruikmaken van de WBSO? Dan moet u uiterlijk 30 november 2019 uw aanvraag indienen. Voor zelfstandigen zonder personeel is 30 september de uiterste datum voor het aanvragen van WBSO voor lopende kalenderjaar.

Budget

Het kabinet stelt € 1.281 miljoen beschikbaar voor de WBSO in 2020.

Voordeelpercentages en -bedragen

Bedrijven kunnen het voordeel van de WBSO verrekenen via de belastingaangifte. Ook in 2020 gelden er 2 schijven met een verschillend voordeelpercentage. Voor startende bedrijven geldt een hoger percentage in de eerste schijf. Voor zelfstandig ondernemers (zzp’ers) die minimaal 500 onderzoeksuren per jaar maken, is er een vaste aftrek. Startende zelfstandig ondernemers ontvangen daarnaast een extra aftrek. De exacte bedragen voor zelfstandigen maken we eind dit jaar bekend.

Voordeelpercentages voor bedrijven 2020

Schijf Percentage
Tarief eerste schijf 32%
Tarief eerste schijf starters 40%
Grens eerste schijf € 350.000
Tarief tweede schijf 16%

Voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden en indieningsmogelijkheden kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoon nummer 06-30040925