leader_zuidoost

Subsidie voor vernieuwende plannen leefbaar platteland

De provincie Drenthe roept inwoners en bedrijven uit Zuidoost en Zuidwest Drenthe op om te komen met vernieuwende ideeën voor het versterken van het platteland. Dit jaar zit er voor beide gebieden in totaal 2 miljoen euro in het zogeheten LEADER-potje, het Europees subsidie-, kennis- en actieprogramma voor een vitaal en leefbaar platteland.

Een gezond ondernemersklimaat is belangrijk voor de lokale economie en werkgelegenheid. Om aantrekkelijk te blijven moeten ondernemers innoveren en zich onderscheiden. Een LEADER-bijdrage helpt hen om die stap te zetten.

LEADER wordt sinds 2016 in Zuidoost en Zuidwest Drenthe ingezet. Inmiddels zijn er al tal van voorbeelden, waar de kracht van de regio tot mooie resultaten heeft geleid.

In Zuidoost Drenthe kunnen van 4 maart tot en met 1 april en van 16 september tot en met 14 oktober subsidieaanvragen worden ingediend. In Zuidwest Drenthe van 17 februari tot en met 25 maart en van 1 mei tot en met 21 oktober.

De Lokale Actiegroepen in beide regio’s stimuleren en beoordelen de LEADER-projecten.

Voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden en indieningsmogelijkheden kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoon nummer 06-30040925