Import Export

In Friesland is er nog subsidie voor nieuwe exportmedewerkers

De provincie Friesland heeft vanaf 15 februari 2019 de Subsidieregeling internationaal ondernemen Fryslân 2016-2020 uitgebreid, zodat Friese mkb-ondernemingen  subsidie kunnen aanvragen voor het in dienst nemen van een exportmedewerker.

Ook zijn er nog steeds mogelijkheden voor internationale marktverkenningsactiviteiten en internationale marktontwikkelingsactiviteiten.

Dankzij de al aangekondigde uitbreiding van de regeling moeten de exportactiviteiten van het Friese mkb worden bevorderd. Subsidie kan worden verstrekt voor het in dienst nemen van een exportmedewerker voor ten minste 24 uren per week met een arbeidsduur van minimaal 12 maanden.

 De subsidie bedraagt:

  • in geval de in dienst te nemen exportmedewerker een bruto maandloon verdient van minder dan € 2500: € 10.000;
  • in geval de in dienst te nemen exportmedewerker een bruto maandloon verdient tussen de € 2500 en € 5000: € 15.000;-
  • in geval de in dienst te nemen exportmedewerker een bruto maandloon verdient van meer dan € 5000: € 20.000

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2020, net als voor de overige onderdelen van de regeling (internationale marktverkenningsactiviteiten en internationale marktontwikkelingsactiviteiten).

Voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden en indieningsmogelijkheden kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoon nummer 06-30040925