Radiotelescoop Dwingeloo

Restauratie Dwingeloo Radiotelescoop

De restauratie van de Dwingeloo Radiotelescoop werd mede mogelijk gemaakt door subsidies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de provincie Drenthe, de gemeente Westerveld en bijdragen van het VSB fonds, SNS REAAL FONDS, Rabobank Zuidwest-Drenthe, ASTRON en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). SCORE !® realiseerde voor dit project een bijdrage vanuit het SNS REAAL FONDS.

.