Progress of lighting with candle, tungsten, fluorescent and LED

Innoveren via organisatie – innovatie

Innoveren, dit vraagt vaak om het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe manier van organiseren, een nieuw verdienmodel of een samenwerking met andere. Een goed gerichte strategie kan snel inzicht geven in de haalbaarheid van een initiatief. Een ondernemer beseft dat een duidelijke koers en een heldere visie op de toekomst onontbeerlijk zijn voor groei en innovatie. Voor het bepalen van de strategie voor een project heeft de ondernemer zich laten ondersteunen door een externe adviseur. De resultaten van de analyses en de advisering omtrent organisatie strategiebepaling zijn vervat in een Innovatie plan. SCORE !® realiseerde voor dit project een subsidie vanuit de  VIA 2020 organisatie-innovatie regeling van het SNN Samenwerkingsverband Noord Nederland voor de kosten van het inhuren van een externe adviseur.