rug-logo-veranderd

Advies- en leergemeenschappen GDBC

In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen zijn er advies- en leergemeenschappen gerealiseerd. Met deze advies- en leergemeenschappen kunnen MKB ondernemingen een verbinding realiseren tussen ervaren medewerkers en mogelijke nieuwe medewerkers: studenten. Een van de punten voor deze gemeenschappen is dat het MKB gestimuleerd wordt om te leren en ontwikkelen in het veld van digitalisering. Dit, omdat digitalisering een van de belangrijkste ontwikkelingen is in de Nederlandse economie. Nieuwe technieken zoals block chain, machine learning en de Internet of Things zullen voor verdere innovatieve ontwikkelingen zorgen en hiervoor is dringend kennisontwikkeling en kennistoepassing nodig bij het MKB. Hierbij kunnen studenten het MKB ideaal mee ondersteunen door middel van dit project.
Wij bij Score!® Advies realiseerden voor dit project een subsidie vanuit de SLIM regeling 2020 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de ontwikkeling van de advies- en leergemeenschappen bij de Rijksuniversiteit Groningen.