network-1987209_1920

MIT Haalbaarheid 2021 nog steeds beschikbaar

De MIT Haalbaarheid is in 2021 ook beschikbaar voor het MKB. Deze subsidie is voor MKB’ers die een haalbaarheidsonderzoek willen uitvoeren voor een eigen onderzoeksproject, ontwikkeling van een nieuw product, dienst of procedé. Met dit haalbaarheidsonderzoek kan de MKB’er inzicht krijgen in de economische en technische sterke en zwakke kanten, kansen en risico’s van een vernieuwend idee, project, dienst of procedé. Hiermee kan er antwoord komen op vragen zoals: wat zijn de uiteindelijke slaagkansen en welke middelen zijn nodig om het project tot een succes te brengen? Door middel van het haalbaarheidsonderzoek zal er uiteindelijk een beslissing kunnen worden genomen of er daadwerkelijk over wordt gegaan tot de ontwikkeling van een vernieuwend idee.

Voor wie?
Deze subsidie is beschikbaar voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf die gevestigd zijn in de provincies Drenthe, Friesland of Groningen.

Waarvoor is de subsidie bedoeld?

  • Het bekostigen van materiaalkosten die uitsluitend bedoeld zijn voor het haalbaarheidsproject;
  • De loonkosten en eigen uren;
  • De huurkosten van middelen zoals apparatuur en uitrusting;
  • Het inschakelen van een onafhaneklijk adviesbureau.

Voorwaarden

  • Het project is uitsluitend gericht op de haalbaarheid van een project voor het ontwikkelen van een nieuw product, dienst of proces;
  • Het haalbaarheidsproject moet passen binnen de Kennis- en Innovatieagenda;
  • Er zijn nog geen contracten aangegaan en of de werkzaamheden zijn nog niet gestart voor het indienen van de subsidieaanvraag;
  • Na toezegging van de subsidie wordt binnen 4 maanden gestart met het project;
  • Het project wordt na de start binnen 12 maanden uitgevoerd.

Aanvragen

De subsidiepercentage van deze subsidie is 40% van de algehele kosten met een maximale subsidie van €20.000 en kan aangevraagd worden tot 9 september 2021. Heeft u vragen of wilt u advies over deze subsidie voor uw onderneming? Neem dan gerust contact op met ons.

Bron: www.snn.nl