innovation-561388

BIK stimulans bedrijven om te investeren

Het kabinet wil met de nieuwe Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) bedrijven stimuleren om te gaan investeren. Met deze tijdelijke regeling wil het kabinet ervoor zorgen dat bedrijven ook in deze moeilijke tijd kunnen investeren.

Deze regeling geldt voor nieuwe investeringen in niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen, die bedrijven vanaf 1 januari 2021 tot uiterlijk 31 december 2022 doen. Voor de BIK is in totaal €4 miljard beschikbaar.

Verrekening via loonheffing

Ondernemers die nieuwe productiemiddelen zoals machines, computers en auto’s aanschaffen, kunnen een percentage van de kosten vergoed krijgen. Dat bedrag wordt in mindering gebracht op door hen betaalde loonheffing. Dit heeft als voordeel dat eenzelfde investering voor alle bedrijven (met voldoende werknemers) gelijk is, en niet alleen ten gunste komt van bedrijven die winst maken.

Ook voor mkb

De regeling is zo vormgegeven dat ook het mkb er gebruik van kan maken. Er is een staffel ingebouwd zodat kleinere investeringen een grotere tegemoetkoming krijgen dan grotere investeringen.

Combineren met andere steunregelingen

Bedrijven kunnen de BIK combineren met andere steunregelingen zoals de Energie Investeringsaftrek (EIA) of de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Dit maakt groene investeringen nog aantrekkelijker. Voor kleinere investeringen door het mkb kunnen de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de BIK samengaan.

Meer weten?

Neem contact met ons op.
Dit kan via het telefoonnummer: 06-30040925
Of via de e-mail: info@scoreadvies.nl

Bron: www.rvo.nl