Nieuws

Import Export

In Friesland is er nog subsidie voor nieuwe exportmedewerkers

De provincie Friesland heeft vanaf 15 februari 2019 de Subsidieregeling internationaal ondernemen Fryslân 2016-2020 uitgebreid, zodat Friese mkb-ondernemingen  subsidie kunnen aanvragen voor het in dienst nemen van een exportmedewerker. Ook zijn er nog steeds mogelijkheden voor internationale marktverkenningsactiviteiten en internationale marktontwikkelingsactiviteiten. Dankzij de al aangekondigde uitbreiding van de regeling moeten de exportactiviteiten van het Friese mkb worden bevorderd. […]

WBSO logo algemeen

WBSO in 2020: flexibeler met stabiele voorwaarden

Bedrijven kunnen vanaf volgend jaar sneller en flexibeler gebruik maken van de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Om dit te realiseren komen er 2 wijzigingen in de  aanvraagprocedure. Om het investerings- en vestigingsklimaat voor R&D-bedrijven stabiel te houden, blijven de voorwaarden gelijk aan 2019. Dit blijkt uit de Kamerbrief waarin het Ministerie […]

innovative start-up, lightbulb with gearwheels

Subsidies voor innovatieve MKB-ers in het Noorden

Gedeputeerde Staten hebben de regelingen Kennis en Innovatie 2019 (KEI) en Versneller Innovatieve Ambities 2019 (VIA) vastgesteld. Deze regelingen zijn bedoeld voor mkb-ers in Drenthe, Fryslân en Groningen die werken aan een innovatie technologie, product of dienst of die hiervoor meer kennis in huis willen halen. Vanaf 10 juni is het mogelijk deze subsidies aan […]

leader_zuidoost

Subsidie voor vernieuwende plannen leefbaar platteland

De provincie Drenthe roept inwoners en bedrijven uit Zuidoost en Zuidwest Drenthe op om te komen met vernieuwende ideeën voor het versterken van het platteland. Dit jaar zit er voor beide gebieden in totaal 2 miljoen euro in het zogeheten LEADER-potje, het Europees subsidie-, kennis- en actieprogramma voor een vitaal en leefbaar platteland. Een gezond […]

The key to keeping a life  balance

Subsidie mogelijk voor professioneel personeelsbeleid bij Drents mkb

De provincie Drenthe opent in 2019 de subsidieregeling Human Resource mkb Drenthe. Drentse mkb-bedrijven kunnen vanaf 4 februari tot en met 31 december 2019 subsidie aanvragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) om hun personeelsmanagement te professionaliseren en de inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. De subsidie is beschikbaar voor het inwinnen van extern advies bij het opstellen van een […]