Artikelen van admin

In Friesland is er nog subsidie voor nieuwe exportmedewerkers

De provincie Friesland heeft vanaf 15 februari 2019 de Subsidieregeling internationaal ondernemen Fryslân 2016-2020 uitgebreid, zodat Friese mkb-ondernemingen  subsidie kunnen aanvragen voor het in dienst nemen van een exportmedewerker. Ook zijn er nog steeds mogelijkheden voor internationale marktverkenningsactiviteiten en internationale marktontwikkelingsactiviteiten. Dankzij de al aangekondigde uitbreiding van de regeling moeten de exportactiviteiten van het Friese mkb worden bevorderd. […]

WBSO in 2020: flexibeler met stabiele voorwaarden

Bedrijven kunnen vanaf volgend jaar sneller en flexibeler gebruik maken van de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Om dit te realiseren komen er 2 wijzigingen in de  aanvraagprocedure. Om het investerings- en vestigingsklimaat voor R&D-bedrijven stabiel te houden, blijven de voorwaarden gelijk aan 2019. Dit blijkt uit de Kamerbrief waarin het Ministerie […]

Subsidies voor innovatieve MKB-ers in het Noorden

Gedeputeerde Staten hebben de regelingen Kennis en Innovatie 2019 (KEI) en Versneller Innovatieve Ambities 2019 (VIA) vastgesteld. Deze regelingen zijn bedoeld voor mkb-ers in Drenthe, Fryslân en Groningen die werken aan een innovatie technologie, product of dienst of die hiervoor meer kennis in huis willen halen. Vanaf 10 juni is het mogelijk deze subsidies aan […]

Subsidie voor vernieuwende plannen leefbaar platteland

De provincie Drenthe roept inwoners en bedrijven uit Zuidoost en Zuidwest Drenthe op om te komen met vernieuwende ideeën voor het versterken van het platteland. Dit jaar zit er voor beide gebieden in totaal 2 miljoen euro in het zogeheten LEADER-potje, het Europees subsidie-, kennis- en actieprogramma voor een vitaal en leefbaar platteland. Een gezond […]

Subsidie mogelijk voor professioneel personeelsbeleid bij Drents mkb

De provincie Drenthe opent in 2019 de subsidieregeling Human Resource mkb Drenthe. Drentse mkb-bedrijven kunnen vanaf 4 februari tot en met 31 december 2019 subsidie aanvragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) om hun personeelsmanagement te professionaliseren en de inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. De subsidie is beschikbaar voor het inwinnen van extern advies bij het opstellen van een […]

Restauratie Dwingeloo Radiotelescoop

De restauratie van de Dwingeloo Radiotelescoop werd mede mogelijk gemaakt door subsidies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de provincie Drenthe, de gemeente Westerveld en bijdragen van het VSB fonds, SNS REAAL FONDS, Rabobank Zuidwest-Drenthe, ASTRON en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). SCORE !® […]

Innovatief lichtgewicht betonnen werkblad

Evolve Productions B.V. uit Tynaarlo ontwikkelde een lichtgewicht betonnen werkblad die gemaakt is van een bepaalde plaatmateriaal en voorzien wordt van een betonlaagje (SkinConrete). Tevens kunnen aanrechtbladen van andere fabrikanten voorzien worden van een betonlaagje. Er moest veel Speur & Ontwikkeling gedaan worden naar diverse geschikte plaatmaterialen voor de beoogde toepassing. Niet alle plaatmaterialen zijn geschikt voor deze toepassing. […]

Het ontwikkelen van een fiets detectie systeem

Een goede fietsparkeervoorziening zal bijdragen aan orde en netheid in de fietsenstalling omdat fietsers het nut en de noodzaak zien in het goed parkeren van de fiets.  Ook zal dit de garantie voor de gebruiker verhogen dat de fiets bij terugkomst nog op de gestalde plaats aanwezig is. Door het toepassen van detectie per fietsplaats, ontvangt […]

Coachingtraject internationale aanpak (SIB)

Ledreus produceert uiteenlopende verlichting. Van klein lampje zoals tuinspots tot grootse lampen zoals voetbalveld, straat en snelweg verlichting. De onderneming wil zich meer laten specialiseren op bepaalde diensten in de sector, zodat de marktpositie sterker wordt en langetermijnvisie gewaarborgd is en er in de toekomst uitbreiding kan plaatsvinden naar bijvoorbeeld Duitsland, Midden Oosten en Frankrijk […]

Extern advies strategiebepaling

Een goed gerichte marketing strategie kan snel inzicht geven in de haalbaarheid van een initiatief. Een ondernemer beseft dat een duidelijke koers en een heldere visie op de toekomst onontbeerlijk zijn voor groei en innovatie. Voor het bepalen van de strategie voor een project heeft de ondernemer zich laten ondersteunen door een externe adviseur. De resultaten van de […]