Artikelen van admin

Subsidieregeling SLIM aanvragen vanaf 2 maart 2021

Mkb-bedrijven kunnen vanaf 2 tot 31 maart de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in Mkb-ondernemingen (SLIM) aanvragen. Dit is de eerste aanvraagronde van 2021. Ontwikkelingen in de samenleving, technologie en arbeidsmarkt zorgen dat we anders moeten gaan aankijken tegen scholing en ontwikkeling. Werkgevers die hun mensen in staat stellen zich continu te ontwikkelen, weten de beste mensen aan zich […]

Restauratie Dwingeloo Radiotelescoop

De restauratie van de Dwingeloo Radiotelescoop werd mede mogelijk gemaakt door subsidies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de provincie Drenthe, de gemeente Westerveld en bijdragen van het VSB fonds, SNS REAAL FONDS, Rabobank Zuidwest-Drenthe, ASTRON en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). SCORE !® […]

Innovatief lichtgewicht betonnen werkblad

Evolve Productions B.V. uit Tynaarlo ontwikkelde een lichtgewicht betonnen werkblad die gemaakt is van een bepaalde plaatmateriaal en voorzien wordt van een betonlaagje (SkinConrete). Tevens kunnen aanrechtbladen van andere fabrikanten voorzien worden van een betonlaagje. Er moest veel Speur & Ontwikkeling gedaan worden naar diverse geschikte plaatmaterialen voor de beoogde toepassing. Niet alle plaatmaterialen zijn geschikt voor deze toepassing. […]

Het ontwikkelen van een fiets detectie systeem

Een goede fietsparkeervoorziening zal bijdragen aan orde en netheid in de fietsenstalling omdat fietsers het nut en de noodzaak zien in het goed parkeren van de fiets.  Ook zal dit de garantie voor de gebruiker verhogen dat de fiets bij terugkomst nog op de gestalde plaats aanwezig is. Door het toepassen van detectie per fietsplaats, ontvangt […]

Innoveren via organisatie – innovatie

Innoveren, dit vraagt vaak om het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe manier van organiseren, een nieuw verdienmodel of een samenwerking met andere. Een goed gerichte strategie kan snel inzicht geven in de haalbaarheid van een initiatief. Een ondernemer beseft dat een duidelijke koers en een heldere visie op de toekomst onontbeerlijk zijn voor groei en […]

Lean Improvers ontvangt 200.000 euro aan subsidie voor het project KenniS3.

Continu lerende organisatie realiseren door ‘KenniS3’: Structureren, Standaardiseren en Simplificeren! Lean Improvers ontvangt mede ook door begeleiding van SCORE !® 200.000 euro aan subsidie voor het project KenniS3. Met dit project wordt een gestandaardiseerde methode voor het opleiden van bestaand en nieuw technisch personeel ontwikkeld. Tijdens een bijeenkomst van MKB IDEE op twee december 2019 […]