Subsidiescan

Heeft u goede maatschappelijke plannen of ideeën? Subsidies helpen u uw plannen te realiseren. Maar wanneer heeft u recht op subsidie? En welke instanties moet u dan aanspreken? Het kan veel tijd en energie kosten om een antwoord op deze vragen te vinden.

SCORE !® kan misschien een antwoord vinden op deze vragen met behulp van de subsidiescan. Wij controleren of uw organisatie in aanmerking komt voor subsidies of financiering op het gebied van innovatie, energiebesparing en milieu, arbeid en scholing, export, ontwikkelingssamenwerking en kennisuitwisseling.

De subsidiescan wordt gevolgd door een op maat advies, zodat u precies weet waar u aan toe bent, waar eventuele problemen kunnen ontstaan en hoe u die omzeilt