Subsidieadvies

 • Kent u alle wetten rondom subsidie?

Heeft u goede maatschappelijke plannen of ideeën? Subsidies helpen u uw plannen te realiseren. Maar wanneer heeft u recht op subsidie? En welke instanties moet u dan aanspreken? Het kan veel tijd en energie kosten om een antwoord op deze vragen te vinden.

SCORE !® helpt u met alle regels en wetten. Met onze kennis halen wij de maximale subsidie voor uw plannen binnen.

 • Hoe ziet een subsidieaanvraag er uit?

Elke situatie is uniek. SCORE !® voert het complete aanvraag traject en afwikkelingstraject voor u uit. In grote lijnen doorlopen we de volgende stappen:

 1. Een subsidiescan van uw onderneming
 2. De formulering van de subsidieaanvraag, in nauw overleg met u
 3. Het indienen en begeleiden van uw aanvraag
 4. De definitieve afwikkeling, zoals eindrapportages en finale vaststelling
 • Welke projecten komen in aanmerking voor subsidie?

Er zijn grofweg zes soorten thema’s waarbij u met projecten in aanmerking komt voor subsidie:

 • innovatie
 • energiebesparing en milieu
 • arbeid en scholing
 • export
 • ontwikkelingssamenwerking
 • kennisuitwisseling.
 • Expertise op veel gebieden

Binnen ons bureau en door samenwerking met andere bureaus bieden wij u veel expertises. In bovenstaande thema’s zijn wij helemaal thuis.