Export begeleiding

Voortdurende wijzigingen in concurrentie- en afzetverhoudingen, verzadiging, verdringing en interculturele aspecten zijn struikelblokken bij internationaal ondernemen. Exporteren en internationaal zakendoen is een complexe business.

  • Stimulering

Voor internationale bedrijfsactiviteiten zijn veel maatregelen ter stimulering en regulering. De vrijhandel in oorspronkelijk protectionistische landen neemt toe. Kortom, de kansen voor  ondernemingen met grenzeloze ambities neemt toe.

SCORE !® helpt u deze kansen te grijpen. Wij ondersteunen u bij de invulling van internationaal marketing- en managementbeleid. Een professionele aanpak en voorbereiding staan hierin centraal. Wij ondersteunen u in de volgende activiteiten:

  • exportbeleidplannen en -planning
  • marktresearch, nationaal en internationaal
  • marktbewerkingplan
  • implementatiebegeleiding
  • internationaal marketingplan.

Interim Management

  • Tijdelijk export management

Een exporttraject vraag soms tijdelijk om extra handen of kennis. Een ervaren en professionele exportmanager op interim-basis helpt u dan het traject te laten slagen. SCORE !® biedt u de juiste mensen in deze situatie.

Het hele traject of een gedeelte daarvan legt u met een gerust hart in handen van onze experts op dit gebied. Zij hebben kennis van de sector, productmarkt en het land waarnaar uw export plaatsvindt.